Coronarepressionen

Helsingfors stänger alla offentliga lokaler

publicerad 24 november 2020
Alla offentliga lokaler i Helsingfors stängs ner.

Bibliotek, idrottshallar, ungdomsgårdar, kulturlokaler och arbetarinstitut stängs ner i Helsingfors när de finska coronarestriktionerna hårdnar ytterligare. Samtidigt hävdar finska makthavare att befolkningen “inte brytt sig om att ta sitt ansvar” för smittspridningen.

Bakgrunden är att Helsingfors borgmästare Jan Vapaavauori och vd:n för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Juha Tuominen i en lägesrapport menar att smittofallen ökar i den finska huvudstaden.

Lösningen blir att stänga ner i princip alla offentliga rum där människor samlas och utför olika aktiviteter.
– Man kan tänka sig välgrundade undantag när det gäller barn, men också barns hobbyer kommer att drabbas, säger Vapaavuori.

Grundskolorna och daghemmen kommer fortsättningsvis att hålla öppet, men äldre elever kommer att undervisas helt via distans, meddelar man också.

– Vi har en samsyn om att det sista man gör är att stänga skolan för de yngre och dagvårdsenheter. I de enheterna försöker man se till att undervisningen och småbarnspedagogiken sker så tryggt som möjligt. Sedan är besluten om skolstängningar inte städernas, säger Vapaavuori till Hufvudstadsbladet.

Finland registrerade 353 nya påstådda smittofall under tisdagen och myndigheterna hävdar att man inte vet var hälften av smittofallen kommer ifrån.

– Den halvan kan härröra från var som helst. Det här är orsaken till strängare åtgärder, för att fånga också de smittfallen, säger Tuominen.

Vidare uppmanar finska makthavare befolkningen att ställa in alla privata tillställningar och begränsa sina sociala kontakter så mycket som bara går. Man menar också att det är medborgarnas beteende som tvingat fram de nya restriktionerna.

– För många har inte brytt sig om att ta sitt ansvar. Vi hör till exempel om privata tillställningar där man trotsat uppmaningarna. Om det är så här behövs striktare åtgärder. Regler räddar ingen, människors handlande gör det, säger Vapaavuori.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!