Victoria Nuland


Krisen i Ukraina

USA-sändebud i Ukraina: ”Fuck the EU”

UtrikesCarl Bildt till attack mot Ryssland. I ett smyginspelat telefonsamtal hörs hur det amerikanska sändebudet i Ukraina, Victoria Nuland, säger ”Fuck the EU”.