Pust


Krav på rikspolis- chefens avgång

InrikesIt-haveriet har kostat skattebetalarna 85 miljoner. | Polisens system Pust har misslyckats och nu ställs krav på att rikspolischefen Bengt Svensons ska avgå.