Inrikes

PRO kan ha uppgett fel medlemssiffror

Inrikes PRO har uppgett felaktiga uppgifter till Socialstyrelsen, vilket har lett till att de har fått mer statligt bidrag än vad som egentligen är berättigat.