LiborHolländsk storbank i Libor-uppgörelse

EkonomiVd:n avgår med omedelbar verkan. Rabobank tvingas betala 774 miljarder euro för sin roll i den utbredda manipulationen av interbank-räntorna Libor och Euribor.