Euratom

Förslag om utfasning från Euratom

MiljöSverige bör ansluta sig till en rad Euratomkritiska länder som Österrike, Luxemburg, Irland, Danmark och Tyskland, enligt ordföranden för Sveriges Energiföreningars Riksorganisation.