Det här står Nya Dagbladet för

publicerad 6 december 2016
Markus Andersson och Per Nordin, Nya Dagbladets grundare

Nya Dagbladet har funnits i över fyra år och vuxit stadigt sedan dess. Eftersom vi når ut till allt fler läsare och personer som hör av sig och som undrar vad tidningen står för har behovet av att presentera en mer tydlig värdegrund ökat.

Därför presenterar härmed redaktionen Nya Dagbladets värdegrund som kort kan sammanfattas som följer:

Nya Dagbladet (NyD) är en oberoende humanistisk och etnopluralistisk dagstidning med en antiglobalistisk hållning och ett internationellt synsätt.

Läs mer om vår redaktion, bakgrunden och vår värdegrund på vår nya presentationssida.

Känner du att du vill stödja vår värdegrund och uppskattar det arbete som Nya Dagbladet bidrar med för ett friare och bättre samhälle? Skänk i så fall ett bidrag till vår pågående insamlingskampanj för att bygga en redaktionslokal.

Fortsatt tack till er läsare!

 

Markus Andersson & Per Nordin
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!