Ökning av självmord i Norge

publicerad 5 juni 2024
- av Sofie Persson
71 procent av självmorden utfördes av män.

Under 2023 avled 693 personer till följd av självmord, visar statistik från norska folkhälsomyndigheten (FHI) vilket är 70 fler än föregående år.

71 procent av självmorden begicks av män, en siffra som legat ungefär likadant under de senaste åren. Däremot är det totala antalet som betecknats som “suicid” 2023 de högsta i Norge sedan 1988.

Det höga antalet självmord under 2023 är en del av en trend som började före pandemin med ökande självmordssiffror, säger Marianne Strøm, överläkare vid FHI, i ett pressmeddelande.

Bakomliggande orsaker uppges vara många, bland annat psykisk ohälsa, förlust eller ekonomiska kriser. En stark faktor, enligt norska självmordsföreningen Leve, är också stigmatisering kring självmord och att det finns en skam som hindrar människor från att prata om självmordsfunderingar och därmed ha högre chans att söka hjälp.

“Viktigt att nå män”

Omkring 50 procent av de som tagit sina liv har tidigare haft kontakt med psykiatrin, men föreningen menar att övergången mellan vården och vardagen måste stärkas. Vidare pekar man mot att det måste finnas mer tillgänglighet för snabb psykiatriskt vård, något som endast finns i 70 av 357 norska kommuner.

Detta är särskilt viktigt för att nå män som har en högre tröskel för att be om hjälp“, skriver föreningen på sin hemsida.

Vidare menar man att även politiker måste börja nämna, och arbeta med praktisk politik som i slutändan kan rädda liv.

Som privatpersoner måste vi också våga prata om och fråga om självmord. Var 20:e person har självmordstankar under sin livstid“.

Vid självmordstankar

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!