Fler unga norrmän tar kokain

publicerad 15 juni 2024
- av Sofie Persson
Kokainbruk ökar väsentligt risken att drabbas av bland annat hjärtinfarkt.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Andelen unga norrmän som tar kokain har ökat kraftigt, visar den senaste rapporten från EU: s narkotikabyrå EMCDDA. Forskare menar att de stora kokainbeslag som skett de senaste åren kan tyda på att det också har blivit lättare att få tag på drogen.

Genomsnittsanvändandet av kokain inom EU i åldrarna 15–34 år ligger på cirka 2,5 procent, men i Norge ligger siffran på 4,2 procent, vilket är en ökning från cirka 2 procent för bara några år sedan. Det är endast på Irland, där siffran är 4,8 procent, och i Nederländerna, 5,5 procent, som kokainanvändandet är vanligare – vilket gör att Norge hamnar på tredjeplats på den föga smickrande listan.

Tidigare har vi legat i mitten eller i nedre delen av Europa, säger professor Thomas Clausen vid Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) vid Universitetet i Oslo till norska TV2 och fortsätter:

Jag tycker inte att det är eftersträvansvärt att ligga på pallen. Det ger anledning att fundera över förebyggande åtgärder i större utsträckning än tidigare.

“Snabb intensiv effekt”

Varför användandet ökat i Norge är dock svårt att säga, menar Clausen, men pekar mot att de stora kokainbeslagen i landet de senaste åren kan tyda på att tillgången har ökat.

Vi är en stark konsumentmarknad, där även studenter ibland kan spendera 1 000 norska kronor på droger, säger han, men påpekar också att det är en europeisk trend och att Norge inte är “ensamt”.

Kokain är vanligast att använda bland unga i slutet av tonåren och början av 20-års åldern. Det är vanligare bland pojkar och män, jämfört med flickor och kvinnor. Clausen menar att kokain bland annat kan ge störningar i hjärtrytmen och högt blodtryck, men också är väldigt beroendeframkallande.

Kokain är en av de droger som ger en snabb och intensiv effekt. Dessa droger ökar risken för att utveckla ett beroende. I den meningen ligger det i den höga änden av faroskalan, säger han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!