Miljö

Varmare vatten ger mer metan

Ett varmare klimat kan komma att leda till större utsläpp av metan från färskvattensystem – något som kan påskynda uppvärmningen ytterligare. Detta enligt forskning vid brittiska University of Exeter, som publicerats i Nature.

Effekten av temperaturen på metanpro­duktionen tycks vara större än den är på koldioxidproduktion eller – konsumtion.
Gabriel Yvon-Durocher, som ledde arbetet, säger att rapporten ger forskare en viktig ledtråd kring de mekanismer som kan styra ekosystemens reaktioner och metanutsläpp till följd av den globala uppvärmningen. Det är dock osäkert hur stora utsläppen kan bli och hur de regleras, och det kommer att behövas mer forskning i ämnet.

Metan är en växthusgas som är betydligt starkare än koldioxid-ef­fekten har beräknats vara 25 gånger högre räknat över ett århundrade. Gasen skapas naturligt av metanogener, en mikroorganism som lever i syrefria miljöer i exempelvis sjöbottnar och sumpmarker och spelaren viktig roll i nedbrytningen av biomassa.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!