Solenergisystem lämpliga för Norden

publicerad 3 juli 2017

Med lämpliga solenergisystem är det möjligt att producera över 80 procent av energibehovet för uppvärmning av hushållen i Finland, enligt forskare vid Aalto-universitetet.

Resultatet har beräknats för förhållandena i Finland, men gäller i princip även för Sverige, Norge och på annat håll på samma breddgrad. Visserligen påverkar de lokala förhållandena i någon mån, säger Hassam ur Rehman, som disputerar i ämnet, i ett pressmeddelande.

Uppvärmningen av byggnader hör till de största koldioxidkällorna i Europa. Inom EU används 40 procent av all energiförbrukning för uppvärmning. Lägre priser har gjort solenergi till ett konkurrenskraftigt alternativ även i Norden. I Danmark, till exempel,  har användningen av solenergi i fjärrvärmeproduktionen ökat snabbt.

Exempelvis i Finland går över 80 procent av energiförbrukningen åt till att värma byggnader och vatten, och behovet ökar hela tiden, säger professor Kai Sirén på Aalto-universitetet i Helsingfors.

Solenergi ger ekonomiskt rationella möjligheter att samla energi för ändamålet och minska koldioxidutsläppen, i synnerhet i södra Finland, där största delen av befolkningen bor.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!