Miljö

Risken för vattenbrist gav insatser

Den allmänna vattenförsörjningen under 2017 var ansträngd eller allvarlig för flera kommuner. Det visar en sammanställning från Havs- och vattenmyndigheten, Hav.

Tillfälliga regn i torkdrabbade områden ledde till en situation med “grönt på ytan men torrt inunder och låga ytvattenflöden”. Omkring 40 till 50 kommuner införde begränsningar i vattenförbrukning, till exempel bevattningsförbud och uppmanade medborgarna att spara på vattnet.

En viktig effekt av det stora engagemanget blev ökad medvetenhet om vattenfrågor. Totalt ledde det till mellan fem och 20 procent lägre vattenförbrukning under sommaren, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på Hav.

Många kommuner gjorde insatser för att förbättra vattensituationen, till exempel mätning av vattennivåer, utbyggnad av vattenledningsnätet, nya vattendomar, avsaltningsverk samt inköp av mer hjälpmedel för nödvattenlösningar.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!  • Ämnen:
  • vatten