Miljö

Positiva nyheter för ozonskiktet

Det beryktade hålet i ozonskiktet minskar, enligt nyligen publicerad forskning från det amerikanska rymdorganet Nasa. Det skriver Illustrerad vetenskap.

Den positiva utvecklingen är ett resultat av hur vi människor agerat sedan det på 1980-talet visat sig att vår livsstil med så kallade CFC-gaser i kylskåp och sprejflaskor förstörde ozonskiktet. Med ett försvagat ozonskikt skulle solens starka strålar skålla vår hud, förstöra våra ögon och skada växter och grödor.

De skadliga gaserna förbjöds i och med Montréal-protokollet 1989. Sedan dess har forskarna hållit noggrann uppsikt över hålet i ozonskiktet, som nu klart förbättrats. Nasa har mätt atmosfären med hjälp av satelliten Aura sedan 2004. Mätningarna visar att den mängd ozon som bryts ner över Antarktis på vintern är 20 procent mindre i dag än år 2005.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!