Politik för biobränslen kritiseras

publicerad 7 mars 2014

Att politiskt och ekonomiskt ensidigt gynna biobränslen är tveksamt ur klimatsynpunkt, enligt en rapport som publicerades i tidskriften Climatic Change förra veckan.

John DeCicco professor och transportforskare vid institutionen för naturresurser och miljö, Michigan universitet, i USA, har utgått från de biologiska, kemiska och geologiska förutsättningarna för biobränslen i ett globalt perspektiv och menar att de livscykelanalyser som ofta ligger till grund för politiska beslut gällande biobränslen är otillräckliga.

Han menar att man inte kan säga att biobränslen är koldioxneutrala på grund av de många osäkra faktorer som finns. Den största av dessa faktorer är förändrad markanvändning, exempelvis när skog avverkas för att ge plats åt plantager.

Klimatpåverkan från sådana ingrepp kan vara så stora att övriga fördelar med biobränslen helt motverkas. Forskaren föreslår att resurser i stället ska satsas på de koldioxidsänkor som redan finns och exempelvis skydda befintliga skogar från avverkning.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!