Miljö

Miljövänligt flygbränsle för framtiden

Enligt ett nyligen avslutat forskningsprojekt kan det i framtiden bli möjligt att producera miljövänligt flygbränsle från skogen.

– Efter ett stort laborativt jobb har vi kommit fram till att lignin är en lämplig råvara att processa vidare till flygbränsle, säger Marie Anheden, projektledare för Ligno Jet som delfinansieras av Vinnova.

Med ligninolja från massabrukens befintliga produktion kan det alltså göras ett flygbränsle med liknande kemiska egenskaper som flygfotogen av fossil olja. Sverige och Brasilien, två av världens stora producenter av pappersmassa, är samarbetspartners i projektet.

I dag är biobränsle fyra till nio gånger dyrare än fossilt bränsle och det finns ingen koldioxidskatt på flygbränsle, vilket sannolikt påverkar flygbranschens incitament för att gå över till fossilfritt.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet