Miljö

Miljövänligt flygbränsle för framtiden

Enligt ett nyligen avslutat forskningsprojekt kan det i framtiden bli möjligt att producera miljövänligt flygbränsle från skogen.

– Efter ett stort laborativt jobb har vi kommit fram till att lignin är en lämplig råvara att processa vidare till flygbränsle, säger Marie Anheden, projektledare för Ligno Jet som delfinansieras av Vinnova.
Med ligninolja från massabrukens befintliga produktion kan det alltså göras ett flygbränsle med liknande kemiska egenskaper som flygfotogen av fossil olja. Sverige och Brasilien, två av världens stora producenter av pappersmassa, är samarbetspartners i projektet.

I dag är biobränsle fyra till nio gånger dyrare än fossilt bränsle och det finns ingen koldioxidskatt på flygbränsle, vilket sannolikt påverkar flygbranschens incitament för att gå över till fossilfritt.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!