Kadmium i konstgödsel registreras

publicerad 14 januari 2014

Företag som tillverkar, importerar och sätter ut mineralgödsel på den svenska marknaden ska från och med 1 januari rapportera innehållet av kadmium till Kemikalieinspektionens (KemI) produkt­register.

Regeländringen innebär dock inte ändrade gränsvärden för halten kadmium i gödsel.

Kemikalieinspektionen släppte 2011 en rapport med budskapet att kadmiumhalten måste minska i åkermarken eftersom höga halter kan ge skador på skelett och njurar hos befolkningen.

”Den kadmiumhalt som är tillåten i mineralgödsel är nästan tio gånger högre än vad Kemikalieinspektionen anser rimligt för att få en stabil minskning av kadmium i jordarna.”

Kemikalieinspektionen påpekar att sedan punktskatten på handelsgödsel avskaffades av regeringen 2010 har man inte längre kontroll över mängden som sprids och med den här regeländringen vill de åtgärda detta.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!