Insektspollinerade växter försvinner

Den biologiska mångfalden

publicerad 30 april 2024
- av Sofie Persson
Omkring 82-90 procent av världens växtarter är beroende av insekter för pollinering.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Växter som är beroende av insekter för pollinering blir färre för varje år som går, enligt en studie från Nederländerna. Samtidigt ökat antalet växter som är självpollinerande – vilket mest sannolikt beror på att antalet pollinerande insekter också blir färre.

Tidigare studier pekat mot att pollinerande insekter försvinner mer i Europa. I Sverige ligger exempelvis cirka en tredjedel arter av vilda bin och humlor på Artdatabankens rödlista, enligt Naturskyddsföreningen. Även globalt minskar dessa arter där man menar att det beror på människans påverkan på naturen genom exempelvis jord- och skogsbruk samt byggandet av infrastruktur.

I studien har forskare undersökt hur olika pollineringsmetoder påverkats mellan 1930 och 2017. Där upptäckte man att insektspollinerande växter minskat konstant under dessa år. Samtidigt har andelen självpollinerande, eller vindpollinerande, växter ökat under dessa år. Självpollinerande innebär att växterna kan pollineras utan hjälp av insekter.

Denna studie tyder på att nederländska landskap förlorar insektspollinerade växtarter, vilket sannolikt, åtminstone delvis, beror på minskningen av pollineringstjänster“, skriver forskarna i den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology.

Behövs “brådskande bevarandeinitiativ”

Omkring 82-90 procent av världens växtarter är beroende av insekter för pollinering och cirka 85 procent av vår mat kommer från dessa typer av växter.

Forskarna anser att man bland annat behöver minska kvävenedfallet som kommer från fossila bränslen och jordbruk, och att man behöver vidta åtgärder för att skydda naturliga gräsmarker. Vidare behövs en övervakning och bedömning av tillståndet för både pollinatörer och (insektspollinerade) växter för att man ska kunna bedöma hur bevarandeåtgärderna utvecklas över tid.

Våra resultat av mätningen av minskningen av insektspollinerade växter visar att det är nödvändigt och brådskande att vidta bevarandeinitiativ“.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!