Fracking och jordbävningar

publicerad 9 november 2013

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Mellan åren 1776 och 2010 hade staden Youngstown i Ohio, USA, inte drabbats av en enda jordbävning. 2010 byggdes en brunn för pumpning av vatten från fracking i Pennsylvania.

Under de kommande tolv månaderna uppmättes 109 jordbävningar i och omkring Youngstown, varav den starkaste på en magnitud av 3,9.

Jordbävningarna beror helt klart på frackingprocessen, menar seismolog Won-Young Kim, ledande forskare vid Lamont-Doherty Earth Observatory på Columbias universitet.

Brunnen togs ur bruk 2011. Sedan dess har Youngstown inre drabbats av några fler jordbävningar, skriver clickgreen.org.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Hydraulisk spräckning, även hydraulisk uppspräckning, på engelska Hydraulic fracturing eller populärt fracking, är en metod för att utvinna fossila bränslen såsom naturgas. Processen går ut på att man i ett borrhål i marken under högt tryck injicerar stora mängder vatten blandat med kemikalier. Detta i syfte att skapa sprickor i de gasrika skifferlagren långt under markytan och därigenom frigöra naturgas, som leds upp till ytan och leds bort för konsumtion.

Metoden har blivit kritiserad internationellt på grund av rädsla för miljöpåverkan samt hälsorisker orsakade av kemikalierna.

Källa: Wikipedia

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!