EU förbjuder antibiotika till friska djur

publicerad 30 januari 2022
- av Sofie Persson
En gris i en djurtransport från Kanada, 2020.

Under fredagen beslutades om förstärkta regler kring användning av antibiotika vid djurhållning inom EU. Nu får man inte längre ge antibiotika till friska djur med den uttryckta målsättningen att man vill minska antibiotikaresistensen i Europa samt förbättra djurvälfärden.

Världen över används antibiotika i animalieproduktion för friska djur för att förebygga sjukdomar, men även för att öka tillväxten. När det används på det här sättet blir det indirekta effekter på folkhälsan i och med en ökad antibiotikaresistens bland bakterier, enligt Köttguiden som WHO tagit fram.

Sverige har alltid legat relativt lågt i användningen av antibiotika för friska djur men i flera länder inom EU är det högt.

Nu har man beslutat skärpa reglerna inom EU och kommer därför att förbjuda användning av antibiotika till friska djur. Det får heller inte användas för att kompensera för undermålig djurhållning, rapporterar skattefinansierande SR.

Under ett år står antibiotikaresistens för 33 000 dödsfall inom Europa och det är också detta man hänvisar till när man infört förbudet. Den andra anledningen man anger är att man vill öka djurvälfärden.

Christina Greko, antibiotikaexpert på Statens veterinärmedicinska anstalt, menar att i många fall kan förutsättningarna vara just dålig djurhållning och att man vet att djuren kommer att fara illa, vilket man då kompenserar genom att ge antibiotika eftersom det ofta är billigare.

Det kan vara så att man har en dålig form av djurhållning, där man vet att djuren kommer att bli sjuka. Då har man tyckt att det varit rationellt att sätta in antibiotika, eftersom det är billigare än att göra förändringar, sade Greko.

De nya reglerna ger även EU rätt att ställa krav på import av djur och kött från länder utanför unionens gränser, där djurhållningen i många fall kan vara sämre.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!