Energirevolution med osubventionerade solceller

Analytiker vid den schweiziska banken UBS rapporterar att vi är på väg mot en energirevolution, där ström från solceller på taket prismässigt kan konkurrera även utan subvention med el från nätet. Brytpunkten har redan passerats i södra Tyskland. Överskottet av solcellscenergi har hittills varit dyrt att lagra. Men redan 2014 kommer solcellsel kombinerat med batterilagring att bli konkurrenskraftigt.

publicerad 1 mars 2013

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Det innebär enligt analytikerna att strömförbrukningstoppar och produktionstoppar från solelen kan utjämnas, vilket minskar elkostnaden. Vinsten med måttet EBIDITA från konventionellt producerad el kommer att halveras. Elpriset blir en tiondel lägre 2020.

Analytikerna uppskattar att det leder till att 80 gigawatt osubventionerad solcellsel installeras i Tyskland, nästan lika mycket som redan installerats och som satts som tak för kommande subventionerade installationer. Vid slutet av årtiondet kommer en stor del av elen för företag och hushåll i Tyskland, Italien och Spanien att vara egenproducerad från solceller på taket. Man beräknar att privatbostäder kan täcka 29 procent av sina elbehov ifrån egna solceller.

Med solceller på fyra kilowatt och batterilagring på fyra kilowattimmar kan ett hushåll minska sin energikonsumtion från nätet med 50-60 procent. Företag kan nå ännu längre. Utvecklingen skulle kunna innebära att man kanske kan överväga att helt bryta kontakten med elnätet och att man kan införa lågspännings likström och slippa skadliga elektromagnetiska fält i huset.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!