”Bråttom att rädda flodkräftan”

publicerad 24 oktober 2016
Flodkräfta

Under det senaste århundradet har flodkräftan försvunnit från 97 procent av Sveriges sjöar och vattendrag. Det beror främst på illegal utplantering av signalkräfta – en bärare av kräftpest, som flodkräftan saknar motståndskraft mot.

Men även redskap och båtar kan bära med sig kräftpesten om de flyttas mellan vattendrag, skriver Länsstyrelsen i Västerbotten.

– Många flyttar signalkräftor av ren okunskap och vet inte vilka konsekvenser det får på sikt. Andra flyttar kräftorna medvetet för att de tror att signalkräftan ger bättre fiske, men att flytta signalkräftor till nya vatten är både dumt och olagligt, säger Stefan Larsson, fiskekolog på Länsstyrelsen Västerbotten.

Om signalkräftan etablerats i ett vatten är det omöjligt att få tillbaka flodkräftan, åtminstone inom överskådlig framtid, skriver Länsstyrelsen.

– Fler utbrott kan leda till att flodkräftan snart är ett minne blott i Västerbotten, vilket vore en stor förlust både biologiskt och kulturhistoriskt, säger Malin König, ansvarig för åtgärdsprogram för hotade arter, på Länsstyrelsen Västerbotten.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!