Blekinges enda vilt växande mosippa stulen

publicerad 13 maj 2021
- av Isac Boman
Mosippa

Nu har det uppdagats att Blekinges enda vilt växande mosippa har blivit uppgrävd och stulen. Vi sörjer Blekinges enda mosippa, men än finns det hopp!”, skriver Länsstyrelsen Blekinge i en kommentar på sin Facebook-sida.

Mosippan (Pulsatilla vernalis) är en sällsynt växt som är fridlyst i hela Sverige. Det är förbjudet att ”plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växten” och att ”ta bort eller skada frön eller andra delar”. Mosippan förekommer sparsamt upp till Jämtland och växer på sandiga marker, särskilt i öppen hedtallskog och på ljunghedar. Den blommar i april-maj. Mosippan är rödlistad som starkt hotad i den svenska rödlistan 2020.

Nu har det uppdagats att Blekinges enda vilt växande mosippa har blivit uppgrävd och stulen. Den har växt på Skillinge gravfält väster om Nättraby, skyddad av ett staket och vattnad av Länsstyrelsen Blekinge under torra somrar. Förra veckan fick länsstyrelsen tips från Skogsstyrelsen och allmänheten som upptäckt att mosippan var uppgrävd och borta.

Vi sörjer Blekinges enda mosippa. Den är fridlyst och rödlistad som starkt hotad art och trivs i gles sandig tallskog. Det är stor risk att den inte kommer att trivas dit den flyttas. Jag hoppas därför att mosippan sätts tillbaka. Mosippan har stor möjlighet att klara sig om den blir återplanterad men det brådskar“, skriver Åke Widgren, områdesskyddssamordnare, Länsstyrelsen Blekinge på Facebook.

Mosippans försvinnande är polisanmält.

Fakta: Mosippa

Vetenskapligt namn: Pulsatilla vernalis

Mosippan är en flerårig, mjukt hårig ört som kan bli drygt en decimeter hög. Den är sällsynt och växer upp med Jämtland.

Första fynduppgift publicerades av Rudbeck år 1666 (Nordstedt 1920).

Mosippa är Härjedalens landskapsblomma.

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!