Miljö

101 nya naturreservat

Naturreservatet Angarnssjöängen i Vallentuna

101 nya eller utvidgade naturreservat kan inrättas i Stockholms, Östergötlands, Jönköpings, Västra Götaland, Hallands, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att de har godkänt avtal som Naturvårdsverket och större markägare ingått om bytte av mark för att skydda värdefulla skogar. Markbytena innebär att cirka 16 000 hektar kan skyddas som naturreservat varav cirka 11 000 hektar utgör produktiv skogsmark.
Jag är glad över att Sverige nu kan skydda fler värdefulla skogsområden. Det behövs för växter och djur och för oss människor, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson i en kommentar.

Länsstyrelserna kommer nu att arbeta vidare och inrätta 101 nya eller utvidgade naturreservat. Besluten är ett led i att genomföra riksdagens beslut från 2010 att föra över 100 000 hektar produktiv skogsmark från Sveaskog för att användas som ersättningsmark vid markbyten så att cirka 80 000 hektar värdefull produktiv skogsmark som tillhör större markägare kan skyddas som naturreservat.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!