Anne Marie Waters: Ledare talar om det som är obekvämt

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 17 augusti 2019
- av Isac Boman

Den brittiska politikern Anne Marie Waters menar att ledare måste påtala det obekväma, särskilt vad gäller de demografiska förändringar som riskerar att radikalt och permanent omdana Europa.

Waters, med tidigare bakgrund i brittiska Labour och UKIP, gick 2017 sin egen väg och grundade det euronationalistiskt inriktade partiet For Britain. På en konferens anordnad av Generation Identity framförde hon att man måste benämna det som pågår för ett befolkningsutbyte av det vita Europa – trots att tabun som kopplats till dylika begrepp kan göra att någon skruvar på sig obekvämt när de får höra det. För Storbritanniens del konstaterar hon att landet tar emot 300 000 migranter årligen – något som saknar historiskt motstycke.

Ledare talar om sådant som är obekvämt, de går inte runt och letar efter sådant som får dem att känna sig glada och bara talar om det, säger Waters.

Hon tar vidare upp aspekten att samma människor som förnekar att Europas folk håller på att bytas ut samtidigt firar att vita är på väg att bli i minoritet, och att de även hycklar när de kräver mångkulturalism och mångfald samtidigt som de envist hävdar att ingenting skiljer oss åt och att vi alla är likadana.

Vi har inte alla samma historia. Vi är en skiftande, färgsprakande värld med en mångfald av olika religioner och kulturer. Att kasta oss alla samman på detta sätt är totalt vansinne, och det är ett brott mot Europas ursprungsbefolkning.

En ytterligare del av hyckleriet som Waters påtalar är att vita förnekas existera eller relativiseras som bredare etnisk kategori betecknad, förutom om de omnämns i negativa sammanhang så som exempelvis kolonialism då man förutsätts veta exakt vilken folkgrupp som åsyftas.

Waters poängterar vidare att européer dessutom inte uttryckligen har blivit tillfrågade om befolkningsutbytet, utan att europeiska nationer forcerat förväntas underkasta sig seder och traditioner som är dem djupt främmande.

Europas berättelse har blivit avbruten. Utvecklingen av den europeiska civilisationen ska fortsätta vara vår berättelse och inte påtvingas förändring av andra berättelser.

Anne Marie Waters framhåller också att man måste skilja på individer och grupper och att vi som individer är medlemmar i grupper oavsett om vi vill det eller inte, grupper som avspeglas i våra kulturer, värderingar och beteenden. Waters menar att det är av yttersta vikt att de europeiska kulturerna förblir majoritet i Europa.

Jag vill att vita européer erkänns som ursprungsfolk i Europa och får alla rättigheter som kommer med detta.

Se talet i sin helhet nedan:

Läs mer här om Nya Dagbladets kampanj för etniska rättigheter och hur du själv kan bejaka dessa mänskliga rättigheter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!