Vilken kontroll av individer i framtiden är acceptabel?

Det fortsatt framväxande övervakningssamhället i väst väcker allvarliga frågor, särskilt mot bakgrund av den kinesiska samhällsmodellen som visar hur långt den tekno-totalitära utvecklingen kan gå. I vilken mån är den allt mer omfattande kontrollen av befolkningen egentligen moraliskt försvarbar?

publicerad 22 maj 2021

Beträffande flera av FN:s viktiga policyområden har World Economic Forum anfört att metoden digitalt fotavtryck kan vara till hjälp. Avtrycket skapas av en persons digitala aktivitet exempelvis vad denne skriver på nätet och i sociala medier, sökhistoriken som visar personens intressen och preferenser, alla fritidsaktiviteter där samt vilken dennes digitala umgängeskrets är. Även personens konsumtionsmönster och köp ingår. Medan sådana data delvis även är av intresse för att bedöma kreditvärdighet är de dock mycket farligare för syftet att bedöma personer från politisk utgångspunkt. Överträdelserna av personers privatliv är därvid ytterst betydande.

Digitalt fotavtryck påstås då vara av värde gällande åtminstone fyra mål i FN:s Agenda 2030: mål 1 (avskaffa fattigdom), 2 (uppnå jämlikhet), 3 (hållbar tillväxt) och 4 (minska ojämlikheter). Utnyttjande av sådana data tillsammans med en rad andra databanker som finns kommersiellt eller inom det offentliga i ett visst land ger en god bild av en person, dennes liv och aktiviteter.

Det finns också en likhet med syftet och utformningen av Kinas Social Credit System (SCS). Vid sidan av…


 


Liknande artiklar: