“SVT och andra Fake News MSM slår ständigt nya rekord i desinformation”

publicerad 7 augusti 2017
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

The Lancet publicerade i dagarna en patetiskt felaktig studie om framtida dödsfall i Europa på grund av värmeböljor. Tiden för publicering är vald för maximal medial uppmärksamhet i samband med den pågående värmeböljan i södra Europa. Självklart hänger alarmistiska SVT och övriga Fake News MSM på och larmar högljutt för att nå maximal skrämseleffekt.

Studien har kraftigt kritiserats på Facebook av den världsberömde miljöekonomen Björn Lomborg. Jag återger här hans invändningar och några egna kommentarer till denna oseriösa skrämselpropaganda som vi ständigt pumpas fulla med från MSM inklusive svensk Public Service.

Till att börja med är denna typ av värmeböljor ett helt naturligt fenomen för vårt klimat vid denna tid på året i Europa. Den nuvarande värmeböljan i södra Europa är alltså inget tecken på någon klimatförändring, som MSM försöker påskina. Själv upplevde jag redan sommaren 1961 en motsvarande värmebölja i Paris med temperaturer på uppåt 45 grader C i minst två veckor och det har inträffat fler sådana värmeböljor på olika håll i Europa sedan dess. Alltså helt normala sommarfenomen. Man bör även komma ihåg att sommaren i år på våra breddgrader, är den kallaste sedan sjuttiotalet. Augusti har börjat med septembertemperaturer.

Lomborg pekar på att Lancet-studien om framtiden speciellt exkluderar anpassningsåtgärder som givetvis kommer att vidtas om klimatet mot all förmodan skulle bli varmare som man hävdar. Studien antar ett skrattretande litet antal dödsfall på grund av kyla. Man både driver upp antaganden om värmeskador dramatiskt och underskattar fördelarna med ett varmare klimat.

Att utelämna självklara anpassningsåtgärder leder till dramatiskt överdrivna effekter vilket sannolikt är helt medvetet för att nå maximal skrämseleffekt. Studien antar att ingen kommer att lyfta ett finger de närmaste 83 åren för att anpassa oss till effekten av de antagna högre temperaturerna. Exempel på åtgärder som kallare byggnader, mer grönska, fler ljusa ytor i tätorter och mer luftkonditionering har man helt utelämnat.

Personer som kommenterat artikeln påpekar det orealistiska i att utelämna effekter av anpassningsåtgärder. En skriver att folk är kända för att anpassa sig och bli mindre sårbara än tidigare för extrema väderfenomen genom framsteg inom medicin, luftkonditionering och husisolering.

En studie visar att felet i artikeln är systematiskt och menar att vi finner att studier baserade på beräknade ändringar av klimatet indikerar substantiella ökningar av värmerelaterade dödsfall och framtida dödlighet, medan faktiska observationer baserade på historisk klimat- och hälsostatistik visar en minskning av negativa effekter under senare tids värmeperioder. Detsamma framgår av en annan studie från USA som visar att man får signifikant ökande dödsfall p.g.a. värme om man inte vidtar åtgärder, men att man genom anpassning får långt mindre effekter och t.o.m. omvända sådana med färre dödsfall.

Liknande analyser av anpassning respektive utelämnad anpassning till en eventuell kraftigt stigande havsnivå, visar snarlika resultat. Två meter högre havsnivå utan anpassning skulle tvinga 187 miljoner människor att flytta, medan den siffran med anpassning skulle vara 0,3 miljoner, alltså 600 ggr färre. Holland har 25% av sin landyta under havsnivån utan problem. Dagens havsnivåtrend pekar på en höjning av havsnivån med 30 cm de närmaste 100 åren, varför siffran 2 m är ogrundade spekulationer bara för att uppnå en skrämseleffekt.

Samtidigt visas att dödsfall p.g.a. kyla skulle falla med 98% om vi skulle få den globala uppvärmning som man räknar med i Lancet-studien. Men eftersom man bara använder en katastrofdatabas, som nästan inte registrerar dödsfall p.g.a. kyla (de dödsfallen sker inte genom katastrofer i tusental, utan en och en i gamla och fattiga människors hem) antar man att bara löjeväckande 100 personer dör varje år av kyla i Europa. Och därför kommer man bara fram till 98 räddade liv. Denna siffra är bland den grövsta desinformation jag någonsin sett i en klimatartikel, och det säger inte lite.

Om man återvänder till verkligheten så uppskattar bara Storbritanniens regering att 25.000 till 40.000 personer dör varje år p.g.a. kylan. Världens största Lancet-studie fann att under 14 år, så dog mer än 658.000 människor av kyla i Storbritannien, eller varje år från 1993 till 2006 dog 47.000 av kyla i jämförelse med 1.600 av värmerelaterade åkommor. Så, den aktuella studie som Fake News media nu basunerar ut underskattar dödsfallen p.g.a. kyla med en faktor på minst 500 ggr. Det är en skrattretande underskattning av de positiva effekterna av de klimatförändringar man säger sig tror på.

Liknande resultat av färre dödsfall vid global uppvärmning har visats i en studie av förhållandena i såväl Storbritannien och Australien.

Vi har tidigare även sett hur Fake News media nästan aldrig nämner de enorma vinster som livet på jorden gjort och gör p.g.a. högre halt av den livsviktiga koldioxiden och av ett varmare klimat.

Avslutningsvis kan vi konstatera att denna helt oseriösa studie som basunerats ut av SVT och andra Fake News media (bl.a. BBC) utgår ifrån att inga människor beter sig som verklighetens människor genom att anpassa sig till förändringar. Man har därtill rensat ut nästan alla dödsfall från kyla för att inte tvingas visa på några fördelar med ett varmare klimat.

Lomborg menar att det är svårt att se hur sådana här riggade studier skall kunna hjälpa till att ge underlag för att fatta bättre beslut. De är bara en del i den intensiva globalistiska propaganda som syftar till att få allmänheten att acceptera en överstatlig maktordning.

Klimatpropagandan i etablissemangets medier börjar i mina ögon nå en löjets gräns. Hur mår journalister som säljer sig till detta oseriösa desinformerande – tror de att all vi verklighetens människor är korkade?

 

 

Lars Bern

 

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!