När Kina vänder sig inåt, får världen ont om resurser

Resten av världen hamnar utanför när Kina beslutat sig att stödja den inhemska industrin och stimulera sitt eget folks konsumtion.

publicerad 19 oktober 2021
- av Tege Tornvall
Foto: Marcel Crozet/CC BY-NC-ND 3.0 IGO

Kinas kommunistparti under Xi Jinping har börjat vända sig inåt för att stärka hemmamarknaden genom att stödja den inhemska industrin och stimulera folkets konsumtion.

I detta ligger också en utjämnande strategi för att minska de stora ekonomiska skillnaderna mellan hundratals miljoner välbeställda i landets östliga delar och lika många mindre lyckligt lottade eller rent fattiga i landets västliga inre.

I näringslivet favoriseras kinesiska och särskilt statsägda företag. Dessa är ofta stora basindustrier med många anställda men låg teknisk nivå. Däremot har många högteknologiska företag helt eller delvis utländska ägare och ledare.


Annonser:


Minskande världshandel och färre och dyrare sjötransporter som följd av covid-restriktioner gör också Kina mer inåtvänt. Även Kina upplever nu elbrist, eftersom de bojkottar australiskt kol för att pressa Australien att inte stödja Taiwan.

Kina ersätter högkvalitativt australiskt kol med motsvarande från grannlandet Kazakstan i öster. Men istället för att transportera det på järnväg hämtar Kina det per fartyg från Svarta Havet via Medelhavet, Suez-kanalen, Indiska Oceanen och Sydkinesiska havet.

Denna långa sjötransport är dyrare och tar längre tid men transporterar kolet direkt till Kinas västra del där det finns större behov av högvärdigt kol.

Detta minskar andra länders tillgång till sådant kol. Kinas större satsning på egen tung industri minskar också tillgången till andra råvaror. Det drabbar också västländers leveranskedjor till fordons- och byggföretag och andra industrigrenar.

Helt eller delvis utlandsägda industri- och handelsföretag i Kina missgynnas nu i konkurrensen om material, arbetskraft och finansiering. Investerare i Singapore och Taiwan ser konkurrens med Kinas kommunistparti och regering, två sidor av samma mynt.

Från att ha hyllat rika företagare och populära artister för deras framgångar manas de nu av Kina till samhällsgagnelig gärning och framtoning. Samtidigt vill Kina förbättra sämre ställdas villkor för att skapa en mer enhetlig befolkning.

Bakom kulisserna har Kina stora spänningar mellan den rika västkusten och det fattigare inlandet och mellan den kalla norden och den varma södern. Med mer inåtvänd politik och ekonomi försöker Kina nu mildra dessa spänningar.

Då kan resten av världen hamna utanför.

 

Tege Tornvall
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.