”Censur av falska nyheter ett demokratihot”

publicerad 12 maj 2017

Fake news, falska nyheter, har liksom faktaresistens, ovilja att ta till sig fakta, blivit modeord. Lögner har dock alltid förekommit. Demokratihotet har inte blivit större än förut. Det nya är att man med denna kampanj öppnar upp för censur av olämplig information – och det är ett demokratihot.

Anklagelserna för falska nyheter riktar sig främst mot alternativa rörelser och media med presumtionen att myndigheter och etablerade media inte skulle ägna sig åt sådant. Att de står för sanningen och att deras källor alltid är korrekta.

Vad är sanning? Den är inte absolut utan relativ. Den är en process. Om inte etablerade sanningar hade ifrågasatts hade jorden fortfarande varit platt. Att söka sig mot sanning är att pröva sig fram. Vetenskaplighet bygger på tes, antites och syntes och så omigen.

Vem är den som skall döma vad sanning är? Den som tror sig sitta inne med den enda sanningen och vill genomdriva den är auktoritär och måste ta till lögn, manipulation och i slutändan diktatoriska metoder. Det är elitism med förakt för andra människors förmåga att tänka själva. Det är ovilja att diskutera med öppet sinne.

Förr var skällsordet att vara PK, politiskt korrekt, alltså vänstervriden. Något som media var. Nu har de lika lättvindigt gått åt andra hållet med det nya modebegreppet, och är beredda att slänga yttrandefriheten över bord. Det som drivit fram vår demokrati.

Facebook, Twitter och Google skall rensa bort fake news. Allt som kommer från Ryssland är fake news. Som om inte USA ägnat sig åt och ägnar sig åt lögner. Denna demonisering där en part är god och en annan ond är krigshets. Wikileaks har också anklagats för fake news. Antagligen därför att man avslöjat USA:s lögner.

Det är en fråga om makt. Vem tjänar på det som förklaras som sant? Vi bör ta alla påståenden med skepsis och ha möjlighet att göra det. Vi kan bara lita till vårt eget förnuft och söka all information vi kan för att göra ett klokt övervägande. Ett problem i vår internetålder är att vi samlas i grupper med vår egen sanning och inte talar med andra grupper. Det ger i alla fall fler öppningar än att det etablerade samhället har monopol på information.

Alternativrörelserna är en motvikt när myndigheter är styrda av kapitalintressen. En strålskyddsmyndighet som förkastar oberoende forskning att mobilstrålning ger biologiska effekter. En skogsstyrelse som bara accepterar kalhyggesbruk. Ett lantbruksuniversitet som inte vill forska om ekologiskt jordbruk. Ett livsmedelsverk som propagerar för en för länge sedan vederlagd fettsnål kost. Ett läkemedelsverk som förtiger det forskningsfusk läkemedelsbolagen gör. Ett trafikverk som i realiteten verkar för mer flyg och mer vägtrafik.

Det är inte alternativrörelserna och bloggarna som står för fake news och faktaresistens mer än myndigheter och stora media. Alternativrörelsen står för den antites som vi bör pröva etablerade sanningar mot. Förbjuda det som är avvikande ger inte ett bättre samhälle. Det vi kan göra är att satsa på skolan för att uppfostra till självständig värderande och tänkande.

 

 

Hans Sternlycke


Hans Sternlycke är ordförande i Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet och tidigare ledarskribent i Miljömagasinet. Han är också författare till boken "Bättre med tåg".

Sternlycke har tidigare studerat samhällsvetenskap och gått på journalisthögskolan.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.