Tillverkare med 240 000 anställda sparkar ut Whatsapp – fara för integritet och datasäkerhet

publicerad 24 juli 2018
- av Markus Andersson

Den världsledande bildelstillverkaren Continental med 240 000 anställda världen över slänger nu ut meddelandetjänsten Whatsapp då den både äventyrar företagets säkerhet och de anställdas privata data.

Nya Dagbladet har flera gånger tidigare rapporterat om den Facebook-ägda meddelandetjänsten Whatsapp och avrått användande av den.

Nu går den världsledande bildelstillverkaren Continental AG ut och portar meddelandetjänsten. På Continental har Whatsapp använts i arbetet av de anställda på omkring 36 000 enheter.

Sedan den nya europeiska dataskyddslagen GDPR trädde i kraft har frågan om skydd av elektroniska personuppgifter aktualiserats allt mer. Företagsledningen befarar att appen ges åtkomst till “personlig och potentiellt konfidentiell data såsom kontakter samt information tillhörande tredje part” vilket strider mot GDPR:s regler om hantering av personuppgifter.

– Det är orimligt att ansvaret för att klara av att följa dataskyddslagar skall ligga på användarna. Därför byter vi nu till säkrare alternativ, säger Elmar Degenhart, vd på Continental till Bloomberg.

Nyhetssajten Medium har listat några skäl till varför Whatsapp är olämpligt för kommunikation bland anställda på företag i enlighet med de nya dataskyddslagarna .

Bristande medgivande
Whatsapp har avslöjats med att automatisk kopiera samtliga kontakter i din telefon och ladda upp den till Facebooks servrar. Vad som delas vidare till tredje part är oklart, men Facebook har nyligen genomgått flera skandaler där det visat sig att man delat stora mängder persondata med obehöriga parter.

Bristande kontroll
Whatsapp är knutet till användarens telefonnummer. När en anställd slutar kan han fortfarande ha tillgång till konfidentiell chatthistorik, filer och företagskontakter.

Begäran av data
I och med GDPR måste företag lämna ut och på begäran radera all data som kan identifiera en person. Eftersom Whatsapp är knutet till användarens konto har inte företaget någon möjlighet att centralt kunna kontrollera datan på ett tillfredsställande sätt.

Dataöverföring
Om du befinner dig inom EU har du inget täckande skydd av GDPR eftersom Whatsapp skickar sin data till sina USA-baserade servrar. Det är också oklart exakt vilken metadata som Whatsapp samlar in ifrån sina användare.

 

Bland de säkrare och öppnare alternativen till Whatsapp finns Wire som förhindrar delning av kontaktboken och ger företag kontroll bättre kontroll över data med möjligheten att radera företagsdata på de anställdas enheter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!