Telia försåg suspekt advokatbyrå med kunduppgifter – utan domstolsbeslut

publicerad 16 mars 2021
- av Sofie Persson

Utpressningsbrev för illegala filmnedladdningar riskerar nu att hamna hos oskyldiga kunder efter att Telia felaktigt lämnat ut personuppgifter till en suspekt advokatbyrå.

De senaste åren har flera svenskar fått brev från danska advokatbyrån Njord Law Firm där de hotar bland annat med inkasso eller åtal till människor som är misstänkta för att ha varit inblandade i illegala filmnedladdningar. Det advokatbyrån tagit fasta på är IP-adresserna och Telia har i sin tur lämnat ut personuppgifter bakom dessa IP-adresser.

Den nuvarande lagstiftningen möjliggör att personuppgifter lämnas ut lagligt på detta sätt med godkännande från Patent- och marknadsdomstolen, något som skedde med drygt 46 000 under 2020. Nya Dagbladet har tidigare uppmärksammat de mest framträdande utpressningsbyråerna som utnyttjar det befintliga systemet vid sidan av NJORD Law Firmr är Next Advokater KB och Rättighetsalliansen.

Om man däremot får avslag får personuppgifterna inte lämnas ut, men det har Telia gjort i detta fall ändå, rapporterar Sweclockers. Telia har specifikt lämnat ut 55 namn till en annan advokatbyrå, Next Advokater, det vill säga namn som fick avslag från Patent- och marknadsdomstolen för att lämnas ut och därmed är felaktigt anklagade för piratkopiering.

Telia säger till Bonniertidningen DN att det är ett misstag som de ser mycket allvarligt på. Bolagets presschef Irene Krohn säger att de kommer se över framtida processer för det inte ska hända igen, samt att de 55 kunderna har kontakts för en ursäkt. Om de berörda har betalat de begärda summorna är i dagsläget oklart. Next Advokater har inte velat kommentera händelsen.

Juristen Daniel Westman säger dock att det är osäkert om Telias misstag är straffbart.

Frågan är om det är straffbart som brott mot tystnadsplikten i det enskilda fallet. Det som talar för att det är det är att rättsläget har varit klart och fastställt av domstol. Man kan diskutera hur känsligt det är att ett begränsat antal abonnentuppgifter felaktigt har lämnats till en advokatbyrå, säger Westman.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!