Kina: USA har försökt störta minst 50 regeringar

publicerad 8 maj 2023
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under många år har amerikanska underrättelsetjänsten CIA ägnat sig åt hackerattacker, omfattande spionage och iscensättande av falska ”färgrevolutioner” runt om i världen genom att nyttja speciella typer av teknik, om man får tro en ny kinesisk rapport.

Rapporten som publicerats av Kinas nationella datorvirusförsvarscenter och cybersäkerhetsföretaget 360 behandlar de viktigaste tekniska hjälpmedel som CIA använt för att planera och främja oroligheter globalt. Man pekar bland annat på att internets snabba utveckling gav underrättelsetjänsten en ”ny möjlighet” att ägna sig åt infiltration och subversion i andra länder och regioner.

CIA ska enligt rapporten ha arbetat på samma sätt i decennier och störtat eller försökt störta minst 50 legitima regeringar runt om i världen och även skapat omfattande oroligheter där man försökt få till regimskiften. Oavsett om det handlar om färgrevolutionen i Ukraina 2014 eller påstått folkliga revolutioner som förekommit i länder som Taiwan, Myanmar och Iran är det egentligen amerikansk underrättelsetjänst som ligger bakom, hävdas det.

Kinesisk statsmedia rapporterar att USA:s ledande position inom telekomteknologi har givit CIA och liknande aktörer unika möjligheter att skapa krypterade nätverk överallt och hjälpa oppositionella aktivister och upprorsmakare att undvika att bli spårade och arresterade.

En annan metod är att man erbjuder kommunikationstjänster offline till regimkritiska grupper för att säkerställa att dessa kan fortsätta hålla kontakt med världen utanför även när internet stängs ner. Google och Twitter har bland annat lanserat gratistjänster där röstmeddelanden utan kostnad kan konverteras till inlägg och laddas upp på internet, även om internet i det aktuella landet ligger nere.

Det tredje sättet som CIA och liknande underrättelsetjänster beskrivs hjälpa upprorsmakare på är att tillhandahålla teknologisk utrustning och verktyg till oppositionella grupper som är tänkta att användas vid demonstrationer och protester för att stora grupper människor enkelt och på kort tid ska kunna mobiliseras vid olika platser.

Mjukvaran ”Riot” har också utvecklats av USA och ”stöder 100 procent oberoende bredbandsnätverk, tillhandahåller variabla WiFi-nätverk och är inte beroende av någon traditionell fysisk åtkomstmetod”. Den behöver inte heller någon anslutning över telefon, kabel eller satellit för att fungera och kan enligt rapporten ”enkelt undgå all form av statlig övervakning”.

Man har också lagt ner mångmiljonbelopp på att utveckla och forska kring informationssystem vars syfte påstås motverka censur, men där det egentliga motivet bedöms vara vara att på olika sätt stötta oppositionella och regeringskritiska grupper runt om i världen.

Konstant övervakning

Vidare har Kinas nationella försvarscenter mot datorvirus samt säkerhetsföretaget 360 noterat flera fall av trojaner och liknande skadlig kod som kan kopplas till CIA i cyberattacker som riktar sig mot kinesiska mål.

Utöver de redan nämnda metoderna för att skapa oroligheter i andra länder är just cyberattacker en metod CIA frekvent påstås använda och underrättelsetjänsten använder även särskilda digitala verktyg för att ”stjäla” känslig information.

Den första attacken i CIA:s cyberattack genomförs i allmänhet mot offrets nätverksutrustning eller server. Efter att ha fått tillgång till målet kommer den att utforska målorganisationens nätverkstopologi ytterligare och flytta till andra nätverksenheter i det interna nätverket för att stjäla mer känslig information och data”, noterar Global Times.

Den kontrollerade måldatorn övervakas i realtid 24 timmar om dygnet och all information registreras. När en USB-enhet ansluts övervakas och stjäls automatiskt de privata filerna i offrets USB-enhet. När förhållandena tillåter kommer kameran, mikrofonen och GPS-positioneringsanordningen på användarterminalen att fjärrstyras och kontrolleras, står det också att läsa.

CIA:s cybervapen använder standardiserade tekniska specifikationer för spionage och olika angreppsmetoder som ekar och samverkar och har nu täckt nästan alla internet- och IoT-tillgångar i hela världen. Dessa kan kontrollera andra länders nätverk när som helst och var som helst för att stjäla viktiga och känsliga uppgifter från andra länder”.

Kinas utrikespolitiska talesman Mao Ning, som uppmärksammat rapporten, pekar på att de amerikanska cyberattackerna och spionaget mot andra länder kräver ”hög vaksamhet från det internationella samfundets sida” och efterlyser att USA upphör med denna typ av aktiviteter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!