IT/Övervakning

George Soros: Google och Facebook ett hot mot samhället

Multimiljardären och valutaspekulatören George Soros oroas över Facebook och Googles kontroll av mänskligheten och vill se att de regleras.

George Soros höll ett anförande under torsdagen vid World Economic Forum i schweiziska Davos. I anförandet talade den 87-årige Soros bland annat om “hotet från nationalismen” och hur Donald Trump och andra nationalistiska strömningar måste bekämpas.
Soros talade även om sociala medier som Facebook och Google. Enligt Soros utgör Facebook och Googles makt ett hot mot samhället och demokratin.

Företag tjänar sina vinster genom att utnyttja sin miljö. Gruv- och oljebolag utnyttjar den fysiska miljön; sociala medier-företag utnyttjar den sociala miljön. Detta är särskilt avskyvärt eftersom sociala medier-företag påverkar hur människor tänker och uppför sig utan att de ens är medvetna om det. Detta har omfattande negativa konsekvenser för demokratins funktion, särskilt när det kommer till integriteten för politiska val, sade Soros.

George Soros föreslår bland annat att Google och Facebook, som kontrollerar över hälften av alla annonsintäkter på internet, ska regleras av staten som allmännyttiga företag. Detta menar Soros leder till ökad konkurrens, innovation samt en rättvisare och mer öppen tillgänglighet för allmänheten.

 

Hela anförandet av George Soros:

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!