IT/Övervakning

Bahnhof offentliggör statistik över polisens förfrågningar

Fildelning på internet är den vanligaste orsaken till att polisen begär ut internetoperatörers användaruppgifter, enligt Bahnhof som för första gången väljer att offentliggöra vilka brott som polisens förfrågningar gäller.

I ett pressmeddelande offentliggör internetoperatören Bahnhof statistik över vilka brott som polisen utreder när de begär ut användaruppgifter.
Det överlägset vanligaste brottet som polisen utreder är fildelning. Men eftersom polisen inte klassar fildelning som ett ”allvarligt brott” vägrar Bahnhof att lämna ut uppgifterna. Detta har lett till en rättstvist som kommit att kallas för ”det stora blankettbråket”.

Bahnhof menar att Post- och telestyrelsen, PTS, missbrukat datalagringsdirektiven som från början handlade om att bekämpa terrorism och allvarlig brottslighet när man istället lägger stora resurser på att jaga fildelare.

Vi vill offentliggöra de här siffrorna för att visa att Polisen både kränker integriteten och lägger resurser på meningslösa bagateller, säger Bahnhofs vd Jon Karlung i ett pressmeddelande.

Av de 39 förfrågningar som polisen skickade till Bahnhof mellan 2015-09-17 och 2016-05-03 var grooming, urkundsförfalskning, stöld och hot de vanligaste brotten, vid sidan av fildelning, som polisen ville ha användaruppgifterna till.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!