Svenska mellanstadiebarn utsätts för sexuella trakasserier

publicerad 6 juni 2024
- av Sofie Persson
Sexuella trakasserier tillhör numera vardagen på många svenska skolor.

60 procent av barnen i svenska mellanstadieklasser har bevittnat sexuella trakasserier det senaste året, visar en avhandling i psykologi från Göteborgs universitet. Samtidigt uppger 45 procent av 10-åringarna att de också själva blivit utsatta.

I avhandlingen, som gjorts av Andrea Valik tillsammans med kollegor, har man frågat 1000 barn i årskurserna 4, 5 och 6 om sexuella trakasserier. Det innefattade 63 skolklasser i 29 skolor i Västsverige.

Sexuella trakasserier kan exempelvis vara oönskad fysisk beröring, oönskade bilder med sexuellt innehåll eller att bli kallad könsord.

17 procent av de svarande hade utsatt en jämnårig för sexuella trakasserier. Vidare uppgav 45 procent av 10-åringarna att de själva blivit utsatta för någon form av sexuella trakasserier. 60 procent hade även bevittnat sådana mellan jämnåriga under minst ett tillfälle det senaste året. Förekomsten ökade ju äldre barnen var.

“Insatser måste in tidigt”

Vi såg en stor variation mellan skolklasser i hur vanligt det är att bli utsatt för sexuella trakasserier, där vissa skolklasser har betydligt lägre förekomst av sexuella trakasserier än andra. Det skulle kunna vara så att det är något i miljön och kulturen i klassrummet som påverkar graden av sexuella trakasserier. Detta är något som behöver undersökas vidare, säger hon i ett pressmeddelande.

Vidare kunde man se att när barn blir utsatta för sexuella trakasserier får de högre nivåer av nedstämdhet och oro än de som inte blivit utsatta.

Det betyder att insatser måste in tidigt. Så tidigt som i 10-års åldern eller ännu tidigare, säger Valik.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!