Stort antal migranter har tagit sig olovligt till Sverige – nu åtalas människosmugglarna

publicerad 26 oktober 2017

Ett stort antal migranter har tack vare människosmugglare lyckats ta sig ända upp till Sverige på ett otillåtet sätt och kringgått EU:s lagar. Det konstaterar nu Internationella åklagarkammaren i Stockholm som nu väcker åtal mot den organiserade brottsligheten.

I november 2016 gjordes tillslag mot ett flertal personer gällande grovt organiserande av människosmuggling. Under året som gått har utredningen pågått och efter olika rättsliga prövningar väntar nu åtal för grovt ocker.

Efter ett uppdrag av det operativa rådet där flera myndigheter fick i uppgift att titta på just den här typen av människosmuggling skedde ett tillslag i november förra året. Tillslaget var ett samarbete mellan bland annat Polismyndigheten, Åklagaramyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Ett flertal personer togs in på förhör och husrannsakningar gjordes i Norrköping, Linköping, Huskvarna och Stockholm.

– Samarbetet har varit en viktig nyckel i det här ärendet. Dels med andra myndigheter för att kunna ta sig an helheten i detta komplicerade ärende men också internt inom polisen där vi fått stor hjälp från så gott som alla regioner och i synnerhet region öst, säger Jan Hofvenstam, spaningsledare i ärendet.

Under utredningens gång har polisens utredare jobbat med att se över en stor mängd utredningsmaterial. Själva organiserandet av människosmuggling gick till så att de misstänkta fick Migrationsverket att utfärda arbetstillstånd på felaktiga grunder. Det innebar att människor, från i första hand Syrien, kunde ta sig in i Sverige utan problem vid Europas gränskontroller.

– Tjänsten som flyktingarna betalade för var alltså möjligheten att ta sig till Sverige på ett säkrare sätt som också innebar att man kunde kringgå EU:s lagar om att söka asyl i det land man kommer till först. Arbetstillståndet var äkta men förutsättningarna för att få det var felaktiga, säger Jan Hofvenstam.

Det ekonomiska spåret
En viktig del av utredningen och nu i åtalet handlar om ekonomin. Bara den ekonomiska undersökningen är på över 1800 sidor. Redan vid det stora tillslaget beslagtogs runt en miljon i kontanter och den totala kvarstaden är på strax under 8 miljoner kronor. Det är med dessa pengar i fokus som det pågått förhandlingar i Tingsrätt, Hovrätt och till sist i Högsta Domstolen (HD).

– Åklagaren har velat pröva möjligheten att behålla kvarstaden och när det prövats har vi fått klartecken från Tingsrätten och Hovrätten utifrån rubriceringen organiserande av människosmuggling. Vid förhandlingen i HD kom dock en oenig domargrupp fram till att pengarna skulle få hållas som kvarstad men att ärendet skulle rubriceras som grovt ocker, säger Jan Hofvenstam.

Att rubriceringen ändrats och att HD dessutom inte var eniga ser Jan som att utredningen lyft fram en problematik som inte omfattas i utlänningslagen. Han ser gärna att det i förlängningen kan innebära att lagen ses över.

– Utan tvekan har vi nu koll på hur det här tillvägagångssättet fungerar. Vi kan i detta ärende se ett stort antal fall där personer kommit till Sverige på detta sätt. Sedan är det upp till åklagare och de olika rättsinstanserna att bedöma hur det ska bedömas, säger han.

Åtalas för grovt ocker
Den förändrade rubriceringen har också inneburit förändringar i antal misstänkta. Tre personer åtalas nu, två för grovt ocker och en för medhjälp. Att det nu är färre beror på skillnader i brottens kriterier.

– Kort sammanfattat kan man säga att det är fler inblandade i att få en person från Syrien till Sverige än vad de är som tjänar de stora summorna på verksamheten. Ockret handlar om att ta oskäligt betalt av en person i en situation där det finns få eller inga alternativ, säger Jan Hofvenstam.

Onsdagen den 25 oktober lämnade kammaråklagare Johan Kjellsson vid Internationella åklagarkammaren Stockholm in en stämningsansökan till Norrköpings tingsrätt om grovt ocker. Förhandlingen planeras att genomföras i början av  2018.

 

Källa: polisen.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.