Så arbetar polisen mot skjutningar

publicerad 31 augusti 2017

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Polisen arbetar brett mot skjutningarna. Dels brottsförebyggande för att förbättra situationen i utsatta områden och dels direkt mot kriminaliteten genom att fokusera på nyckelpersoner och att minska förekomsten av illegala vapen och narkotika.

Problemet med skjutningar i kriminella miljöer har ökat den senaste tiden och merparten har kopplingar till utsatta områden. Konflikterna bottnar ofta i narkotikauppgörelser, rivalitet och hämndaktioner. Många av gärningsmännen är lättkränkta personer med låg impulskontroll.

Prioriterar arbetet mot utsatta områden
Polisen satsar stora resurser för att förbättra situationen i de utsatta områdena. Dels sker åtgärder tillsammans med andra myndigheter i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, dels prioriterar polisen arbetet mot utsatta områden genom den polisoperativa inriktningen mot allvarlig och organiserad brottslighet.

– Vi behöver arbeta både långsiktigt genom brottsförebyggande åtgärder såväl som kortsiktigt genom att utreda de brott som redan är begångna, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid nationella operativa avdelningen.

Regionerna redogör vilka de största utmaningarna är
Arbetet för att vända brottsutvecklingen och bekämpa de kriminella nätverk som verkar i dessa områden utgår från lokala problembilder. Regionerna håller nu på att utarbeta handlingsplaner för samtliga utsatta områden. I dessa handlingsplaner ska regionerna bland annat redogöra för de viktigaste utmaningarna, vilka åtgärder som kommer att vidtas och hur man ska genomföra resursförstärkningen till områdena.

– Mot de äldre tongivande personerna som styr i områdena samarbetar polisen med andra myndigheter som har möjligheter att ingripa med ekonomiskt kännbara följder. Polisens fokus blir främst att rikta sina insatser mot den grupp av unga män som står för våldskapitalet. Vi är i princip den enda myndighet som kan agera direkt mot deras brottslighet, säger Linda H Staaf.

Samarbetar med Balkan och inom EU
En viktig del i arbetet för att minska skjutningarna är att minska förekomsten av illegala vapen. Svensk polis samarbetar operativt med samtliga länder på västra Balkan för att upptäcka och motverka de nätverk och individer som smugglar vapen. Polisen deltar också i europeisk samverkan vilken syftar till att uppnå en likartad vapenlagstiftning inom EU. Ett vapen kan deaktiveras och säljas legalt i ett land för att lätt aktiveras när det anlänt till Sverige och här bli fullt användbart.

– Underrättelsemässigt satsar vi alltmer på spaning på internet och darknet för att upptäcka handel av illegala vapen. Vi ser hur dessa forum blivit allt vanligare marknadsplatser, säger Linda H Staaf.

Polisen fortsätter också det långsiktiga arbetet för att öka förtroendet för rättsväsendet så att fler anmäler brott och ser positivt på polisens närvaro i utsatta områden. Polisen klarar inte själv arbetet. För att vända utvecklingen krävs att hela samhället agerar på bred front. Till exempel måste satsningar göras så att fler barn ska gå ut skolan med godkända betyg och att arbetslösheten samt trångboddheten minskar. Då kommer sannolikt också brottsligheten och skjutningarna att minska.

 

Källa: polisen.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!