Regeringen vill ändra regler kring blodgivning

publicerad 1 augusti 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Regeringen vill ändra reglerna kring blodgivning och göra riskbedömningen mer individbaserad. Detta kan innebära att bland annat homosexuella män kan få ökade möjligheter att ge blod.

För att få ge blod i Sverige finns särskilda regler kring bland annat sexuellt umgänge. Om man exempelvis har haft sex med en ny partner måste man vänta tre månader innan man får ge blod. För homosexuella män, personer som utsatts för risk för blodsmitta, personer som betalat eller fått betalt för sex eller kvinnor som haft sexuellt umgänge med en man som haft sex med en man måste man däremot vänta i sex månader innan man får ge blod. Har en man haft sexuell kontakt med en annan man finns också en karens på sex månader där man inte får ha någon sexuell kontakt överhuvudtaget. Reglerna gäller oavsett om man använt kondom eller annat skydd.

Regeringen Kristersson menar att man nu ska titta på om det går att underlätta på reglerna kring blodgivning för att kunna öka antalet blodgivare. Tanken är att man ska gå i linje med andra länder som exempelvis Nederländerna och kunna göra mer individbaserade bedömningar gällande blodgivare, vilket också skulle inkludera homosexuella män.

Den nya individbaserade riskbedömningen kommer att kunna öka antalet blodgivare, något som behövs både för sjukvården och ur ett beredskapsperspektiv. Det är mycket viktigt att blodgivning kan ske säkert, men den medicinska bedömningen ska precis som i övriga delar av sjukvården inte göras på gruppnivå eller utifrån sexuell läggning, utan utifrån varje individ, menar sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson enligt regeringens pressmeddelande.

Regeringen ger uppdraget till Socialstyrelsen som tillsammans med Folkhälsomyndigheten ska titta på hur en sådan riskbedömning skulle kunna se ut. Uppdraget ska även ske i samverkan med Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2024.

I nuläget ger ungefär två till tre procent av befolkningen blod.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!