Regeringen tillfrågade aldrig sitt “etiska råd” om vaccinpassen

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 13 december 2021
- av Sofie Persson
Socialminister Lena Hallengren har varit drivande för att implementera covidpass för den svenska befolkningen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Etiken kring vaccinpass har inte varit något regeringen eller Folkhälsomyndigheten velat analysera. Nya uppgifter visar bland annat att man har hållit Statens medicinsk-etiska råd (Smer) utanför beslutet.

Smer har som uppgift att analysera medicinsk-etiska frågor ur ett samhällsperspektiv och att stimulera samhällsdebatten i liknande frågor. Däremot blev rådet inte tillfrågat av varken Folkhälsomyndigheten eller regeringen vid införandet av så kallade vaccinpass, rapporterar Göteborgsposten.

Flera av rådets medlemmar menar att det saknas en etisk analys av åtgärden.

Jag tycker att det är underligt. Det här rör en massa etiska frågor och därför borde man ha rådfrågat Smer, säger Göran Collste, professor emeritus i tillämpad etik och medlem i rådet.

I februari i år skrev rådet en debattartikel gällande ämnet i Scibstedägda SvD där man pekade på att det fanns en del etiska frågor som behöver tas upp vid införande av vaccinpass. Exempelvis frågor som: ”Finns det en risk att grundläggande fri- och rättigheter kränks”? –Kan införandet av vaccinationsintyg leda till orättvisor och ojämlikheter i det svenska samhället och även mellan olika länders invånare”? – samt “Kan tilliten till samhället skadas“?

Rådet uppmanade både Sverige och övriga världen att inkludera en etisk analys i sitt arbete med fram­tagandet av passet. Dock var man också positiv till att införa vaccinpass, förutsatt att ”de som är vaccinerade inte bidrar till smitt­spridning”.

Flera medlemmar i rådet är oense om det var rätt väg att gå. Ett starkt argument emot passen är den personliga integriteten, menar professorn Mikael Sandlund.

Det är inte helt okontroversiellt att införa en sådan regel, konstaterar han.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är ett av regeringen tillsatt organ som har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I rådet ingår ordförande, åtta företrädare för de politiska partierna och tio sakkunniga.

Källa: Smer

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!