Inrikes

Polisen medger: Operation Rimfrost har misslyckats

Polisen medgav vid en pressträff på torsdagen att satsningen Operation Rimfrost har misslyckats med att minska antalet skjutningar och sprängningar i landet.

Under torsdagsförmiddagen presenterade polisen resultaten av den nationella särskilda händelsen Operation Rimfrost vid en pressträff. Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen vid polisen (Noa), kunde bara rapportera att det dödliga våldet i gängmiljö har ökat i Sverige sedan 2012:
– Det är en långsiktigt dålig kurva.

Löfving konstaterar att Operation Rimfrost inte nått de huvudsakliga målen man satte upp när den särskilda händelsen inleddes i november 2019 – nämligen att minska antalet skjutningar och sprängningar.

– Det är inte uppnått nationellt. Däremot är det uppnått där vi har förstärkt allra tydligast, i Malmöregionen och Uppsalaregionen, menade Löfving.

En genomgång av SVT:s Agenda visar att insatsen har haft mycket små effekter när det gäller att få ner antalet skjutningar och sprängningar. Sett till antalet dödsskjutningar är siffrorna särskilt dystra. Under de fem månaderna före Operation Rimfrost sköts 12 personer till döds – under operationens fem månader miste 27 personer sina liv i dödliga skjutningar.

I november 2019 inledde Polismyndigheten en särskild nationell händelse i Region Syd – som fick namnet Operation Rimfrost. Syftet var att trycka ner det grova våldet i regionen. Operationen utvidgades sedan till nationell nivå.

Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Operation Rimfrost, anser trots misslyckandet att polisens arbete har utvecklats och förbättrats av operationen.

– Vi har en djupare kunskap om hur det kriminella Sverige ser ut. Vi har också konstaterat att rörligheten mellan områden är av större omfattning än vad man tidigare bedömde.

Operation Rimfrost kommer nu att avslutas.

 

Källa: polisen.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!