Orsa kommun inför vaccintvång

Coronarepressionen

publicerad 8 december 2021
- av Markus Andersson

Alla icke vaccinerade kommer framöver att nekas anställning, meddelar Orsa kommun och tillägger att vaccintvånget gäller på samtliga kommunens verksamheter.

Den som inte låtit vaccinera sig mot Covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer hädanefter inte att kunna få anställning inom någon verksamhet i Orsa kommun. Skälet till detta är att skydda sköra och speciellt utsatta personer, brukare, elever, medarbetare och medborgare”, skriver man i ett pressmeddelande.

Orsa kommun har ingen möjlighet att tvinga personer man redan anställt att ta de experimentella coronavaccinen, så vaccintvånget kommer enligt kommunen enbart att gälla vid alla nyanställningar.

Kommunen hävdar vidare att man enligt arbetsmiljölagen har ett ansvar att ”vidta alla åtgärder” för att anställda inte ska utsättas för ”ohälsa eller olycksfall” och att vaccintvång, för att få arbeta inom kommunen, därför bedöms som nödvändigt.

Orsa kommun bedömer att riskerna med att anställa ovaccinerad personal är betydande vad gäller smittspridning inom omsorg, förskola, skola och övrig kommunal verksamhet. Undantagna från kravet på full vaccinering är de som av medicinska skäl ej kan vaccinera sig”.

Man hävdar vidare att kommunens lilla storlek innebär att personalen ”samverkar över verksamhetsgränserna” och att nyanställd personal, även inom områden som inte har någon kontakt alls med personer i riskgrupper, därför måste vaccinera sig.

Beslutet gäller från och med den 13 december i år.

När massvaccinationsprogrammen drog igång i Sverige betonades det ofta att injektionerna var frivilliga och att det var upp till var och en om de ville ta sprutan eller inte. Den senaste tiden har dock pressen på människor att ta de experimentella vaccinen ökat genom olika påtryckningskampanjer där ovaccinerade nekas anställning eller inte får delta i samhällslivet på samma villkor som övriga.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!