Inrikes

Nya regler om cabotage

Måndagen den 17 juli trädde nya regler om internationella vägtransporter i kraft. Lagstiftningen kring cabotagetransporter har blivit tydligare och regelverket blir enklare för polisen att tillämpa.

Vi är glada att ändringen kommit till stånd så att vi kan intensifiera våra kontroller av tillstånd inom den yrkesmässiga trafiken, säger Erling Andersson, poliskommissarie, Utvecklingscentrum Mitt.
Polisen har ett uppdrag när det gäller tillsyn och kontroll av yrkestrafiken och enligt regleringsbrevet för 2017 ska dessa kontroller öka. Sedan tidigare finns riktlinjer för hur polisen ska arbeta med yrkestrafikfrågor, cabotage och kombitrafik. En översyn av dessa kommer att ske utifrån förändringarna i lagstiftningen.

– Vi har redan börjat planera för utbildningsinsatser riktade mot de grupper som kommer att genomföra kontrollerna, säger Erling Andersson.

Cabotage innebär att utländska transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Bryter företaget mot regelverket, handlar det om olaga cabotage och kan innebära sanktionsavgifter. Det fastställda beloppet för sanktionsavgiften är 40 000 kronor.

 

Källa: polisen.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • cabotage