Nu tvingas svenska studenter vaccinera sig

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 22 november 2021
- av Markus Andersson

Region Västerbotten har fattat beslut om att studenter som av olika skäl valt att inte ta de experimentella vaccinen inte heller får göra sin praktik på någon av regionens verksamheter och därför inte heller kan slutföra sin utbildning.

Region Västerbotten ställer krav på vaccination mot covid-19 vid verksamhetsförlagd utbildning. Region Västerbotten kommer inte att tillåta ovaccinerade vårdstudenter på verksamhetsförlagd utbildning från och med höstterminen 2021 och fram till att annat beslut fattas”, skriver man i ett uttalande.

Det är regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Britta Winsa som fattat beslutet att ovaccinerade studenter inte är välkomna att genomföra sin utbildning och man hävdar vidare att det beror på att Region Västerbotten har en skyldighet att ”upprätthålla god patientsäkerhet”.

I de mycket sällsynta fall det kan finnas medicinska skäl för en vårdstudent att avstå vaccin mot covid-19 kan utbildningsgivaren samråda med Region Västerbotten för att komma fram till ett individuellt beslut”, står det också att läsa.

I praktiken innebär beslutet att studenter som valt att inte låta sig injiceras inte heller får genomföra sin praktik inom regionens verksamheter – någonting som krävs för att kursen ska slutföras. Umeå universitet skriver också att man accepterar vaccinkravet och att man förväntar sig att ”både kommuner och andra regioner med stor sannolikhet kommer att följa efter”.

Om du är ovaccinerad kommer du alltså inte att kunna slutföra din kurs innan du vaccinerat dig om du har kvarvarande moment inom klinisk praktik/VFU. Detta i och med att de uppställda förväntade studieresultaten inte kan nås på alternativt sätt så länge Region Västerbottens beslut gäller. Umeå universitet har tidigare tagit ett beslut att följa mottagande verksamheters beslut om krav för deltagande i deras verksamhet”, skriver universitetet på sin hemsida.

Just Region Västerbotten JO-anmäldes också nyligen för att man enligt en Skellefteåbo brustit i sin sekretess då man skickat uppmaningar via brev till regionens ovaccinerade medborgare och försökt pressa dessa att boka en vaccinationstid.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!