Inrikes

Muslimer födda i västvärlden mer radikala än de födda i tredje världen

Muslimer som är födda och uppvuxna i västvärlden stödjer extremism i större utsträckning än muslimer födda utanför västvärlden. Det visar forskning utförd vid Uppsala universitet. 

Den allmänna uppfattningen är att muslimer, som hänger sig åt extremism och jihadism, kommer från områden där jihadistgrupper, likt Islamiska staten, har fästen. Men forskning vid Uppsala Universitet visar nu att så inte är fallet.
Man fastslår att muslimer födda och uppvuxna i västvärlden, i högre grad än de som emigrerat till västvärlden, stödjer extremism. Forskningsresultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.

En förklaring kan vara att muslimer som är födda och uppvuxna i Sverige känner sig missgynnade, utpekade och diskriminerade av samhället. Socioekonomiska faktorer kan inte ligga bakom skillnaden mellan grupperna, menar forskarna.

Forskningsartikeln som nu publiceras bygger på flera olika studier, varav en mer omfattade, bland muslimer i ett 20-tal länder. Forskarna har i informationsinsamlingen använt sig av enkätstudier samt intervjuer.

 

Studien kan läsas i sin helhet här.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • muslimer