Journalist ville granska kurs i “kritisk rasteori” – kursledaren sjukskrev sig

publicerad 13 september 2023
- av Jan Sundstedt
Tobias Hübinette respektive Christian Peterson som intervjuas av Teliakanalen TV4.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Exakt24-journalisten Christian Peterson beslöt sig för att granska en kurs i så kallad “kritisk rasteori” på Karlstads universitet. Det ledde inte bara till att läraren sjukskrev sig och att halva klassen hoppade av – utan har också katalyserat ett drev i Bonniermedia som föranlett utbildningsministern att utlova större möjligheter för lärosäten att mer godtyckligt kunna stänga av “olämpliga” elever.

Under hösten påbörjade Peterson kursen Interkultur: Ras och vithet i Sverige vid Karlstad universitet. Kursen leds av grundaren till den vänsterextrema underrättelsegruppen Expo, den kriminellt belastade Tobias Hübinette, där Petersons uttalade syfte var att granska kursen och dess innehåll.

Kursen anordnades på distans med videosamtal, men redan efter första lektionen valde kursledaren att sjukskriva sig och hälften av kursdeltagarna beslöt att hoppa av utbildningen.

Motiveringen som angetts är att kursledaren och övriga kursdeltagare “känt sig trakasserade” av Peterson och “mått dåligt” av dennes deltagande – mot bakgrund av att journalisten diskuterat kursen, deltagarnas presentationer och kursledaren själv i poddar och på sociala medier.

– Allt eftersom tiden gick trappades det han skrev upp. Det blev allt mer en fråga om att kartlägga och skriva väldigt nedsättande saker, säger kursledaren själv till tidningen Samnytt.

Peterson menar själv att anklagelserna om trakasserier är ogrundade och att det istället handlar om en granskning av kursinnehållet.

“Balanserar på gränsen”

Under de senaste dagarna har Bonniermedia slagit på stort i en artikel av DN:s Niklas Orrenius, en känd antinationalistisk aktivist, som intervjuat kursledaren och en student som ”kände obehag” inför att Peterson ”kanske skulle filma” honom samt universitetets prefekt Andreas Nyström.

Man bedyrar att universitetsledningen ”vidtagit flera åtgärder” och bland annat ställt in alla digitala föreläsningar och gjort om kursen till en ren läskurs utan föreläsare. Samtidigt har ”prefekten inte funnit skäl att stänga av Christian Peterson” – eftersom man inte kunnat visa att han brutit mot några regler.

– Vi har lagar och regler att förhålla oss till, och våra jurister har tittat på det här. Christian Peterson balanserar på gränsen, men håller sig på rätt sida, kommenterar prefekten.

Regeringen lovar lagändringar

Bonnierpressen har gått vidare med att kontakta regeringen och utbildningsministern Mats Persson (L) som utlovar att lagstiftningen ska anpassas för att underlätta avstängning av studenter.

 

– Universitet och högskolor behöver ha större befogenheter att avskilja studenter från högskoleutbildning när det är uppenbart att studenterna har ett beteende som är olämpligt för fortsatta studier.

– Jag ifrågasätter inte universitetets bedömning av juridiska läget. Problemet är inte deras agerande. Problemet är att lagstiftningen är omodern och förlegad, fortsätter Persson och tillägger att ett lagförslag ska läggas fram ”så snart som möjligt”.

Enligt regeringen ska den som ”uppvisar ett agerande som är olämpligt för fortsatta studier” kunna stängas av. Kritiker pekar på att detta öppnar upp för godtycklighet eftersom det inte framgår vilken typ av beteende som är att klassa som ”olämpligt”.

Statsmedia hakar på

Även skattefinansierade SVT har anslutit till drevet och hävdar i ett inslag att Peterson ”varit hotfull och trakasserat Hübinette”, dock utan att ge några detaljer. Man hänger också ut Peterson med namn och bild men inte låtit honom bemöta anklagelserna.

Journalisten har anmält SVT till Granskningsnämnden men hyser inga större förhoppningar om att det kommer att leda till någonting.

– Jag vet hur etablissemangsmedia hänger ihop med makten, så jag har svårt att se att det blir någonting. Men det är ganska uppseendeväckande att de inte låter mig komma till tals. Det har varit genomgående i all rapportering om det här, säger han till Samnytt.

Om Christian Peterson

Christian Peterson är en 21-årig opinionsbildare och journalist som bland annat har arbetat för kanalerna Exakt24 och Insikt24. Han har sedan tonåren varit engagerad i flera nationalistiska organisationer och kandiderade för det nationalistiska partiet Alternativ för Sverige i riksdagsvalet 2022.

Peterson har de senaste åren rönt uppmärksamhet för sin konfrontativa intervjustil där han bland annat ställt dragartister och militanta vänsterextremister mot väggen under dramatiska former.

Om Tobias Hübinette

Tobias Hübinette föddes i Sydkorea 1971 men adopterades och växte upp i Sverige. Han har en lång bakgrund inom den våldsbejakande vänsterextrema miljön och är också dömd för en rad brott med och utan politiska förtecken.

Han beskriver sig själv som "aktivist" och menar att han genom sin akademiska bana bedriver ”en antirasistisk kamp”. Hübinette brinner enligt egen utsago särskilt för ”kritisk ras- och vithetsforskning, visuella studier och postkolonial teori, kulturstudier och kritisk teori, adoptions- och migrationsforskning samt koreanologi och Asienforskning” och är idag anställd vid Karlstad universitet.

Om kritisk rasteori

Kritisk rasteori är en förgrening av så kallad kritisk teori, en intellektuell skola som grundades av ett flertal profilerade marxister genom den så kallade Frankfurtskolan. Den ideologiska föreställningsvärld man gav upphov till har i hög grad format det som i folkmun blivit känt som "politisk korrekthet", "kulturmarxism", "cancel-kultur" och generellt även som "vänsterextremism".

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!