Nya inskränkningar – höga böter för den som bryter mot nya pandemilagen

Coronarepressionen

publicerad 12 januari 2021
- av Markus Andersson
Nedstängningarna
Polisen får i uppgift att bötfälla de som bryter mot coronarestriktionerna.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Riksåklagaren föreslår att den som bryter mot coronarestriktionerna genom den nya covid-19-lagen ska straffas med böter på 2000 kronor. Man hävdar att bötesbeloppet är ”rimligt och adekvat” och ser inga problem med att kränka svenskarnas fri- och rättigheter.

Sedan planerna på en svensk pandemilagstiftning offentliggjorts har kritiker pekat på att en sådan skulle kränka svenskarnas friheter och att svenska myndigheter inte ska jaga och lagföra medborgare för att dessa exempelvis rör sig utomhus, besöker en park eller träffar familjen.

Riksdagen tyckte dock annorlunda och den 8 januari godkände man att regeringen och även enskilda kommuner ska kunna straffa medborgare som påstås bryta mot coronarestriktionerna.

Makthavarna får nu mandat att bestämma hur många människor som får vistas på offentliga platser och kan förbjuda folksamlingar – något som kritiker också varnat för kan användas för att kväsa opposition och dissidenter och exempelvis upplösa demonstrationer mot makthavarna på samma sätt som är vanligt i slutna totalitära stater.

De som bryter mot coronarestriktionerna kommer alltså straffas med böter på 2000 kronor, något som utfärdas direkt av polis på plats. Man tror också att det framförallt är ungdomar som kommer att jagas och lagföras.

– Beloppet bör vara tillräckligt högt för att signalera att överträdelsen är allvarlig. Samtidigt kommer straffansvaret att träffa ungdomar i åldrarna 15–18 år, som normalt har lägre påföljder än vuxna. Det är också så att en överträdelse både kan innebära risk för stor smittspridning och ingen risk för smittspridning alls. Vår samlade bedömning är att 2 000 kronor är en lämplig nivå. Vid allvarligare fall av smittspridning finns möjlighet att använda annan lagstiftning, som till exempel vållande till sjukdom enligt brottsbalkens tredje kapitel, säger riksåklagaren Petra Lundh.

Nu ska förslaget på remiss och remisstiden blir den här gången ovanligt kort. Redan den 18 januari väntas ett beslut kunna fattas och den 27 januari väntas de första böterna delas ut.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!