Expert: ”Nato-medlemskap gör Sverige till en väststat bland andra”

Det nya kalla kriget

publicerad 2 maj 2022
- av Sofie Persson

Statsvetaren Ann-Marie Ekengren pekar på att Sverige kan komma att betraktas som en väststat bland övriga om regeringen väljer att gå med i Nato – och att den svenska utrikespolitiken med detta i högre grad kommer att betraktas som underställd Washington.

Nato skulle göra att Sveriges utrikespolitik går från ”flexibilitet till mer förutsägbarhet”, menar statsvetaren Ann-Marie Ekengren, expert på svensk utrikespolitik. I praktiken kan det alltså innebära att omvärlden utgår från att den politiska linjen är framtagen i Washington och inte i Stockholm.

Som alliansfri stat har vi varit mer autonoma och kunnat fatta mer självständiga beslut, men vi har också varit mer ensamma. Om vi blir medlemmar så går den svenska utrikespolitiken från flexibilitet till mer förutsägbarhet, säger Ekengren till TT.

Vidare tror hon att avspänningen i sig kan göra det svårare att få fram den svenska rösten inom säkerhetspolitiken.

Om det blir avspänning och säkerhetspolitiken inte står överst på dagordningen så blir det lättare att fokusera på andra frågor, men annars så tror jag att det blir svårare att få fram den svenska rösten, fortsätter hon.

Den svenska alliansfriheten lyfts ibland fram som en styrka och en förutsättning för Sveriges möjlighet att ha en självständig röst i världen. På senare år har dock Sverige i praktiken samtidigt agerat enligt USA:s önskemål i de flesta uppmärksammade frågor, som exempelvis i förföljelsen av Wikileaks-journalisten Julian Assange och de omfattande vapenleveranserna till Ukraina.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!