Chockbeskedet: Länsförsäkringar stänger Nya Dagbladets bankkonton permanent

Hotet från bankerna

  • I över en månad har Länsförsäkringar Bank låst Nya Dagbladets bankkonto för utlandsbetalningar vilket försatt tidningen och medieföretaget på obestånd. Tilltaget har motiverats med ”bristande kundkännedom” och banken har hänvisat till lagar som i själva verket är avsedda att förhindra organiserad penningtvätt samt ”finansiering av terrorism”.
  • Efter en omfattande så kallad "kundkännedomsförfrågan", där banken inkommit med krav på redovisning av hundratals dokument rörande alldagliga transaktioner, valde mediebolaget ändå att tillmötesgå förfrågan fullt ut med hjälp av auktoriserade redovisningskonsulter.
  • Nu har Länsförsäkringar Bank meddelat att medieföretagets bankkonton kommer att stängas permanent. Detta trots att banken fått allt underlag som efterfrågats och inte pekat på några brister i redovisningen.
publicerad 18 januari 2023
- av Jan Sundstedt

I slutet av december överlämnade Nya Dagbladet de hundratals dokument med detaljerade uppgifter rörande alldagliga transaktioner som Länsförsäkringar Bank krävt i sin “kundkännedomsförfrågan”. Kravet kom trots att medieföretaget varit mångårig kund i banken och inte gjort några betydande förändringar i sin affärsverksamhet.

Förespeglingen som angavs från banken var att detta var vad som krävdes för att banken inte skulle stänga ner tidningens bankkonto. Auktoriserade redovisningskonsulter har tagits till hjälp för att ta fram underlaget för att tillse att det är fullständigt redovisat och inte innehåller några brister eller är oklart på något vis.

Nu väljer Länsförsäkringar ändå att tillgripa nedstängning – utan att överhuvudtaget motivera sitt beslut specifikt.

För en tid sedan skickade vi ett brev till er där vi efterfrågade information om ett antal avvikande transaktioner. Vi har mottagit ert svar och utifrån det väljer vi att säga upp företagets engagemang i Länsförsäkringar Bank.”, skriver banken i sitt svar.

Olika svepskäl bakom låsningen

En ytterligare anmärkningsvärd detalj i sammanhanget är att Länsförsäkringar Bank tidigare i ett brev specifikt skrivit att orsaken till att man blockerat mediebolagets möjlighet att ta emot och göra utlandsbetalningar, är att man “läst på Nya Dagbladets hemsida” att man tar emot donationer i form av kryptovalutor.

Handel med kryptovalutor är inte tillåtet inom Länsförsäkringar, därför behöver vi se vad ursprunget är till de utlandsbetalningar som inkommit till er. Tills vi fått svar på frågorna har vi därför stoppat er möjlighet att använda tjänsten.”, skriver man i ett meddelande den 16 december.

Noteras kan i sammanhanget att inte en enda av de hundratals transaktioner man efterfrågat redogörelse för berört kryptovalutatransaktioner, av det enkla skäl att mediebolaget aldrig ägnat sig åt kryptovalutahandel inom banken överhuvudtaget.

Det följer samma mönster som banken uppvisat tidigare. Det är tydligt att det här inte handlar om någon verklig “kundkännedomsförfrågan” överhuvudtaget från bankens sida, utan om ett riktat angrepp mot tidningen där man endast använder sig av förevändningar för att beröva oss möjligheten att bedriva verksamheten där ett fungerande bankkonto är helt avgörande, säger Markus Andersson, ansvarig utgivare och vd på företaget bakom Nya Dagbladet.

Besked om permanent avstängning

Medieföretaget bakom tidningen har nu brevledes fått chockbeskedet att det mångåriga bankkonto som man hävdat tillfälligt låsts i väntan på underlag nu kommer att stängas av permanent. Kontot kommer också att förbli låst för utlandsbetalningar under hela uppsägningstiden vilket fortsätter att ställa till allvarliga problem för medieföretaget.

Länsförsäkringar deklarerar att man kommer att stänga samtliga bankkonton den 10 februari och tillägger att man “uppmanar” bolaget att själva i förtid säga upp sitt engagemang i banken trots den korta tidsfristen.

Detta försätter oss i en fruktansvärd och oacceptabel situation. Trots att vi följt bankens förfrågningar till punkt och pricka och de inte funnit något att anmärka på stänger man våra bankkonton. Det är fråga om ett rent övergrepp från bankens sida.

Andersson tillägger att man via sin advokat i sin tur nu givit Länsförsäkringar ett besked om att man ger banken 14 dagar på sig att dra tillbaka sina tilltag mot mediebolaget – eller att man i annat fall står beredda att inleda rättsliga processer mot banken.

Det här handlar ytterst om ett systemfel som råder och som ger bankerna en oberättigad makt att agera helt enligt eget godtycke, oavsett vilka konsekvenser det får för både företag och privatpersoner, konstaterar han.

– Även med den ytterst bristfälliga lagstiftningen i åtanke är det dock mycket som tyder på att Länsförsäkringar gjort sig skyldiga till flera lagbrott i sitt förfarande, menar Andersson och påtalar även det bisarra i att banken underförstått alltså håller fast vid att man misstänker att mediebolaget bakom Nya Dagbladet bedriver organiserad penningtvätt och “finansiering av terrorism”.

Om man verkligen menar allvar med att fullfölja detta avskyvärda övergrepp ska man få stå för sitt agerande inför hela svenska folket. Det här handlar om betydligt mer än Nya Dagbladet, det handlar om huruvida det ska finnas en reell pressfrihet och rättssäkerhet i Sverige överhuvudtaget, avslutar Andersson.

Beskedet om uppsägning finns att läsa i sin helhet här och här.

OBS! Alla de många donationer som gjorts under den senaste veckan kommer fortfarande tidningen tillhanda. Bidrag kan alltså med fördel fortfarande göras av läsare som vill stödja Nya Dagbladets överlevnad.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!