Trädgårsarbete främjar hälsan

publicerad 30 mars 2023
- av Sofie Persson

En ny amerikansk studie visar att trädgårdsarbete kan skapa hälsosammare vanor som även på kort sikt kan minska risken för sjukdomar – även stress och ångest kan minska efter enbart en säsong.

Studiens författare hoppas kunna implementera mer trädgårdsarbete för att främja hälsan i bland annat låginkomstsamhällen.

Det faktum att trädgårdsarbete genererar välmående kan nog flera med intresset intyga. Det finns dock inte många studier som påvisar faktiska hälsofördelar med trädgårdsarbete. Därför ville professorn och forskaren Jill Litt vid Department of Environmental Studies vid University of Colorado undersöka detta närmare.

Oavsett vart du går säger folk att det bara är något med trädgårdsarbete som får dem att må bättre, säger Litt som ägnat en stor del av sin karriär åt att söka efter billiga och hållbara sätt att reducera sjukdomsrisker i främst låginkomstsamhällen. I dessa samhällen finns det stor risk att insjukna på grund av bland annat dålig diet och låga aktivitetsnivåer.

Några tidigare studier har visat att exempelvis människor som sysslar med trädgårdsarbete ofta äter mer frukt och grönsaker samt har en hälsosammare vikt. Däremot har det varit oklart om det handlar om att mer hälsosamma människor tenderar att syssla med intresset eller om intresset i sig främjar god hälsa.

I Litts studie, som publicerats i The Lancet Planetary Health, deltog 291 personer från Denver i USA som inte hade ett tidigare intresse för trädgårdsarbete. Den genomsnittliga åldern var 41 år där en tredjedel var av latinamerikanskt ursprung och hälften från låginkomsthushåll. Hälften av deltagarna fick börja i en gemensam trädgårdsgrupp där man fick tillgång till en kolonilott och frön att så. Den andra hälften ombads avstå helt från att börja med trädgårdsarbete.

Båda grupperna fick under perioden fylla i vad de åt och hur de mådde. De genomgick också kroppsmätningar och bar aktivitetsmonitorer. Studien pågick från tidiga våren till hösten.

Trädgårdsgruppen hade vid hösten ökat sitt intag av fibrer med 1,4 gram per dag mer än kontrollgruppen. Det är en ökning på sju procent. Även om det kan tyckas lite kan ett högre fiberintag hjälpa kroppen att motverka inflammation och förebygga exempelvis diabetes eller cancer.

En ökning med ett gram fiber kan ha stora positiva effekter på hälsan, säger medförfattaren James Hebert, direktör vid South Carolinas program för förebyggande och kontroll av cancer.

Forskarna såg också en ökning av fysisk aktivitet med omkring 42 minuter mer per vecka. Flera av deltagarna upplevde också minskade nivåer av stress och ångest, där man kunde se en markant förbättring speciellt på de som från början levde med höga nivåer.

Studien visar också att hälsofördelarna med trädgårdsarbete gäller även om man är nybörjare.

Vid just kolonilotter kan också den sociala biten spela stor roll, även om trädgårdsarbete även är fördelaktigt att utöva ensam.

Det handlar inte bara om frukt och grönsaker. Det handlar också om att vara i ett naturligt utrymme utomhus tillsammans med andra, säger Litt.

Litt hoppas att resultaten kommer att uppmuntra hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare att inom vården introducera gemensamma trädgårdar och andra utrymmen som uppmuntrar människor att mötas i naturen.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!