Coronavirusets spridning

Tegnells felaktiga råd till samhället om viruset ”uppenbart livsfarliga” enligt överläkare

publicerad 6 mars 2020

Folkhälsomyndigheten har ända sedan det första bekräftade fallet med coronaviruset i Sverige haft hållningen att samhället skall ta spridningen med ro och inte varit intresserade att vidta liknande skyddsåtgärder som våra grannländer. Statsepidemiologen Anders Tegnell är rent av upprörd över att några skolor valt att stänga för att skydda eleverna. Överläkare menar nu att Tegnells råd kan få katastrofala konsekvenser för hela samhället.

Den myndighet som störst inflytande rörande samhällets och vårdens riktlinjer för hela hanteringen av coronaviruset är Folkhälsomyndigheten som leds av bland andra statsepidemiologen Anders Tegnell.

Tegnell har ända sedan coronaviruset blev känt varit mycket återhållsam med råd och riktlinjer för att förhindra smittspridningen i Sverige. Myndigheten ville inledningsvis inte ställa in någon flygtrafik ifrån Iran trots det stora utbrottet i landet och väntade i flera dagar med att stoppa passagerarflyg ifrån norra Italien varifrån nästan samtliga bekräftade fall nu visat sig härröra från.
Nu har smittan fått fotfäste i Sverige och antalet bekräftade fall av coronasmittade ökar kraftigt i landet. Istället för att vidta åtgärder…


 


Liknande artiklar: