Palatsrevolution i Svenska Aidsgruppen mot Rasism

publicerad 27 mars 2017

Det var en diger anklagelselista om finansiella oegentligheter och självsvåldigt beteende Michael Zazzio läste upp som ordförande på årsmötet för föreningen SARA (Svenska Aidsgruppen mot Rasism) mot Ingemar Ljungqvist. Denne var en av de två initiativtagarna 1990 och har varit drivande sedan dess och chefredaktör för för föreningens tidning 2000-talets vetenskap. Den har blivit alternativmedicinens ledande organ och hade nära 5 000 medlemmar.

Ingemar var liksom flera andra portad från årsmötet. Styrelsen har gjort en palatskupp i höstas och nybildats sig själv. Han sades upp som chefredaktör och kassör. Beslut har fattats om åtal och att utesluta honom som medlem liksom den ene revisorn och revisorssuppleanten. De hade inte funnit skäl till anmärkning mot förvaltningen. Den ena valberedaren har avsatts och hennes styrelseförslag tog inte upp på årsmötet.

Flera protesterade mot att vare sig ekonomirapport eller verksamhetsrapport skickats ut och inte heller fanns utskrivet utan bara presenterades på skärmen. Den senare bestod mest av anklagelser.

På mötets begäran fick Ingemar tio minuter under övriga frågor för att bemöta anklagelserna som verksamhetsberättelsen mest bestod av och som han inte fått del av. Alltså först efter punkterna om ansvarsfrihet, som han nekades, och styrelseval hade behandlats. Då hade ordföranden och flera gått för att höra på det seminarium föreningen ordnat i en annan lokal.

En av anklagelserna var att Ingemar använt medlemsregistret för att jämte en ny tidning, Alma nova, skicka ut revisorns revisionsrapport, som han inte annars fått ut. Den var mycket kritisk mot hur den nya styrelsen agerat sedan den tog över.

Den har också antagit nya stadgar. De gamla stadgarna gav chefredaktören i princip öppen delegation. Enligt dem krävdes för stadgeändring två mötens beslut, underförstått årsmöten. Det tolkades som att styrelsen kunde besluta om det, trots att ingen kommunikation skett med medlemmarna och styrelseprotokollen hölls hemliga.

Föraktet för föreningspraxis ger inte mycket förtroende för framtiden. Läkemedelsindustrin har fått friare spelrum att bekämpa alternativmedicinen. Efter konflikten har medlemsantalet i föreningen halverats. Alma Nova kan kanske innebära en ändring.

 

Hans Sternlycke
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.